INFORMACIÓN DE CONTACTO
C/ FAUSTINO BLASCO 6
46600 - Alzira
SÍGUENOS EN
Junta Local

FALLERA

Creada a 1944,Junta Local Fallera és l´organisme col.lectiu  què per delegació de  les comissions falleres, exerceix la funció rectora i coordinadora per a la celebració  de les festes i tota classe d´actes relacionats amb les Falles  en honor a Sant Josep, festa què es celebra el dia 19 de març.Aquesta està formada per fallers i falleres de les diferents comissions de la Ciutat.

El president de Junta Local Fallera  es elegit per votació democràtica i aquest, posteriorment, crearà la seua pròpia directiva, ja siga  amb la selecció  de voluntaris per tal de desenvolupar el càrrec o amb la reclamció a les persones corresponents i independentment a la comissió a la qual pertanyen.

Junta Local Fallera , per un millor funcionament de les comissions falleres, ofereix i convoca aquestes activitats i serveis:

ARXIU

Disponibilitat d´un extens fons documental de l ´historia de les falles , amb llibrets , esbossos i distintes publicacions de tote les comissions.

FESTES

Presentacions, concursos de paelles , així com l´Ofrena de flors , Cavalcada Multicolor i la col.laboració amb altres delegacions.

BIBLIOTECA

Una extensa selecció de llibres  de diverses matèries  amb especial dedicació a temes valencians i fallers.

INCIDÈNCIES

Ofereix assessorament jurídic a les comissions .Tramita totes les queixes, denúncies, infraccions…què hi hagen entre els diferents estaments fallers, comissions, veïns, artistes, proveïdors… i sanciona  sempre en base al reglament faller.

RÈGIM INTERIOR

Assumeix la gestió per a la legalització de les comissions falleres des de la creació de noves falles fins l´obertura de centres , aprobació  de demarcacions, control de cens, sectors, etc.

CULTURA

Organitazció de concurs  de teatre, en valencià, tant major com infantil, exposició del NINOT, museu faller, mostra d´indumentària valenciana..

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Atendre i facilitar la corresponent informació de la festa als diferents mitjans acreditats per Junta Local Fallera.

SECRETARIA

És el departament encarregat de la comunicació general  de la festa , registre d´entrada i eixida, convocatòries, credencials, circulars, butlletins,escrits….aquesta està en permanent relació amb la resta de delegacions.

ECONOMIA

Gestiona tota l´economia de l´organisme faller, tant a proveïdors com a les pròpies falles, així com l´entrega de premis i ajudes econòmiques.

RECOMPENSES

S´encarrega de tramitar totes les peticions i entrega de les recompenses què cada any  les falles demanen per las seus components.

ESPORTS

Futbol sala, jocs de saló ( escacs, parxís, truc i dòmino)

Junta Local Fallera | Fallas Alzira