INFORMACIÓN DE CONTACTO
C/ FAUSTINO BLASCO 6
46600 - Alzira
SÍGUENOS EN

Comissió

AUSIAS MARCH

CONTACTE

C/ Dolores Ibárruri, n6
aslesa73@gmail.com

REPRESENTANTS

PRESIDENT

Enrique Fontana i Fabregues

FALLERA MAJOR

Sara García i Melero

PRESIDENT INFANTIL

Ferrán Ponsa i Terol

FALLERA MAJOR INFANTIL

Blanca Martínez i Olmedo

MONUMENTS

MONUMENT GRAN

»Fent l’indi»

Vicent Chabeli

MONUMENT INFANTIL

»Una de l’oest»

Vicent Chabeli

VIDEOS

CONCURS DE TEATRE

GRUP DE TEATRE INFANTIL

CONCURS DE TEATRE

https://issuu.com/enlloro/docs/llibret_2020_falla_ausias_march__1_

Ausiàs March | Fallas Alzira